Met invoering van de Omgevingswet verandert er veel voor overheidsorganisaties. De inrichting van de fysieke leefomgeving is straks aan minder regels gebonden en er is meer afwegingsruimte voor lokaal beleid. Wat betekent de Omgevingswet voor u? Twynstra Gudde helpt bij de implementatie van de wet bij gemeenten, waterschappen, provincies, Omgevingsdiensten, het Rijk en landelijk werkende (koepel)organisaties. Wij analyseren wat de wet voor u betekent, ondersteunen de implementatie ervan in uw organisatie en helpen bij het maken van omgevingsvisies.

S0812_Figuur_Omgevinswet

Hoe kom ik tot een omgevingsvisie?

De omgevingsvisie is één van de zes nieuwe instrumenten die de Omgevingswet introduceert. Gemeenten, provincies en het Rijk leggen hierin hun beleidsvorming op het gebied van de fysieke leefomgeving vast.

Implementatie op programmaniveau

De implementatie van de Omgevingswet vraagt op programmaniveau om sturing op samenhang, doelrealisatie en organisatie. Twynstra Gudde ondersteunt landelijk werkende (koepel)organisaties bij uitwerking van inhoudelijke vraagstukken.

Ondersteuning in implementatie

Een rechterhand en fris perspectief nodig? De jonge adviseurs van Adviestalent, een dochteronderneming van Twynstra Gudde, helpen programmamanagers en projectleiders bij decentrale overheden bij de implementatie van de Omgevingswet.

Vernieuwen van de Omgevingsdienst

Met de Omgevingswet verandert het takenpakket van de nog jonge Omgevingsdiensten. Welke consequenties heeft de wet voor uw dienst en wat betekent deze voor samenwerking met beleidsmakers en ketenpartners in uw verzorgingsgebied?

Werken met de Omgevingswet

Het werken met de nieuwe Omgevingswet vraagt binnen de lokale en regionale overheid om aanpassing van de organisatie. Er zijn vaak nieuwe werkprocessen nodig andere competenties en een nieuwe attitude van medewerkers. Wat zijn uw ambities en wat is daarvoor nodig?

Werken met het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Tegelijk met de invoering van de Omgevingswet worden visie- en planvorming en vergunningverlening meer gedigitaliseerd. Daarvoor is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, ook wel bekend als Laan voor de Leefomgeving. Hoe kunt u de principes ervan in uw organisatie verankeren?