De implementatie van de Omgevingswet vraagt op programmaniveau om sturing op samenhang, doelrealisatie en organisatie. Twynstra Gudde ondersteunt landelijk werkende (koepel)organisaties bij uitwerking van inhoudelijke vraagstukken.

Wat komt er op u af?

De Omgevingswet heeft consequenties voor de landelijke overheid en voor tal van organisaties die op landelijk niveau ondersteuning bieden aan onder andere gemeenten, provincies, waterschappen, recreatieschappen en veiligheidsregio’s. Er spelen veel inhoudelijke vragen. Hoe worden beleidsdoelstellingen op het gebied van externe veiligheid binnen de Omgevingswet geborgd? Hoe zit het met doelstellingen van waterbeheer en waterveiligheid? Welke kansen biedt de wet voor natuurontwikkeling? De wet bevordert samenwerking tussen sectoren, overheden en private initiatiefnemers. Welke kansen biedt die samenwerking en welke risico’s spelen er? Hoe organiseren we zeggenschap en verantwoordelijkheid?

Overheden hebben afgesproken samen te werken bij de implementatie van de Omgevingswet binnen het landelijke programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ en bij de ontwikkeling het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO, ook wel bekend als de Laan van de Leefomgeving). Twynstra Gudde geeft hier ondersteuning aan, onder andere met impactanalyses, governance- en organisatieontwerp, definitiestudies en businesscases.

Hoe kunnen wij u helpen?

Aan landelijk werkende organisaties bieden wij diensten aan op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Wij helpen onder andere op het gebied van veranderkunde, omgevingsmanagement en samenwerkingskunde.

Wij kunnen u adviseren wat de implementatie van de Omgevingswet voor uw organisatie betekent qua proces, organisatie en informatiemanagement. We voeren impactanalyses uit. Daarvoor hebben we een instrument ontwikkeld, specifiek gericht op implementatie van de Omgevingswet. We bieden ondersteuning bij kosten-batenanalyses, governance-ontwerp, het opstellen van doelenbomen en andere opgaven. In samenspraak formuleren we noodzakelijke de veranderstrategie.

Vervolgens kunnen wij de implementatie ook daadwerkelijk voor u managen. U kunt ons inschakelen als kwartiermaker, programma- en projectmanager, verandermanager en/of omgevingsmanager. Wij kunnen een leertraject opzetten om te oefenen met nieuwe werkvormen. Gaming als leervorm bij complexe veranderopgaven maakt deel uit van onze dienstverlening.

Daarnaast beschikken we over instrumenten waarmee u een goede implementatie van de wet bij gemeenten, provincies en waterschappen praktisch kunt faciliteren.

Contact

Wilt u verder praten over uw implementatieopgaven en hun impact? Mail mij op eca@tg.nl of bel op 06 – 53 26 01 09.